Jujutsu

BRAZILIAN JIU-JITSU

Open to: Men, Women, Young Adults & Kids

Jiu-Jitsu is an art of technique, not brute force.  When you train Jiu-Jitsu it does not matter if your opponent is bigger or stronger, younger or faster.  Jiu-Jitsu is an art that removes those factors from the equation.  Jiu-Jitsu is ideal for everyone, especially women, young adults and kids.

We teach Jujutsu at Spartan - combat/defensive techniques, not sport.